Skip to content Skip to footer

Badanie gleby z wykorzystaniem innowacyjnej technologii

Kluczem do uzyskania zadowalających plonów jest odpowiedni dobór odmian, stanowisko i ochrona, a także kluczowe jest  prawidłowe nawożenie, które jest możliwe dzięki znajomości gleby i jej składu.

Użyźnianie gleby „na oko” może prowadzić do zaburzenia równowagi pomiędzy składnikami, co może powodować efekt odwrotny do zamierzonego – straty plonów, dlatego warto znać skład granulometryczny gleby i jej zasobowości. Badanie gleby to racjonalny i oszczędny sposób na uzyskanie wysokich plonów, ponieważ odpowiednia ilość dawek nawozów pozwala na otrzymanie zadowalających efektów bez używania nadmiernych ilości kosztownych preparatów. Analizy podłoża wykonuje się w Okręgowych Stacjach Chemiczno – Rolniczych. Wykonywanie regularnych badań w laboratoriach pozwala na dokładną analizę składu chemicznego, fizycznego jak i biologicznego gleby. Dzięki temu badaniu można ustalić dokładną ilość składników odżywczych (azotu, fosforu, potasu, magnezu i wapnia)  zawartych w podłożu, a także poznać jego odczyn. Analizę wykonujemy co 4-5 lat, częściej na glebach lekkich, rzadziej na ciężkich, natomiast w rolnictwie precyzyjnym takim badaniom glebę poddajemy co roku. Taka analiza podłoża powinna być wykonywana w okresie pożniwnym przed nawożeniem pod następne rośliny. Pobieranie próbek glebowych na terenach o małej powierzchni najwygodniej pobiera się ręcznie za pomocą laski Egnera, wiertnicy bądź szpadla, natomiast na dużych powierzchniach warto pomóc sobie technologicznymi nowościami, które znacznie ułatwiają ten proces. Z pomocą w  pobieraniu prób na dużych areałach przychodzą coraz bardziej rozwinięte technologicznie próbniki.

Zautomatyzowany próbnik może być nadbudowany do pojazdu terenowego, przy pomocy którego z łatwością można pobierać próbki glebowe. Taka maszyna posiada wiertło, które wkręca się w glebę i pobiera próbkę. Nakłucia wykonywane są powtarzalnie – na tej samej głębokości. Zgromadzona ziemia zbiera się w pojemniku urządzenia. Miejsca poboru próbek powinny charakteryzować się podobnym układem warunków gleby – gatunkiem gleby, ukształtowaniem terenu, uprawą. Zautomatyzowane próbniki posiadają odpowiednie oprogramowanie sprzężone z systemem nawigacji GPS, co pozwala na wygenerowanie obrysu pola z określeniem powierzchni całego badanego terenu i wyodrębnienie poszczególnych części z odmiennymi uwarunkowaniami glebowymi – dzięki temu możliwe jest sporządzenie różnych prób glebowych z odmiennymi pod względem składu obszarów. Próbka całościowa danej części pola przy wykorzystaniu zautomatyzowanego próbnika wykonywana jest z 12 robionych na takiej samej głębokości nakłuć, dzięki czemu uzyskuje się wiarygodne wyniki. Po wykonaniu analiz i otrzymaniu dokładnych wyników możliwy jest dobór odpowiednich nawozów i precyzyjne nawożenie podłoża w zależności od zapotrzebowania na składniki odżywcze.

Opracowała: Julia Mazur

PODR Boguchwała

Źródła:

https://lifezpkws.pl/jak-opisac-probke-gleby-do-badania/

https://www.agropolska.pl/uprawa/uprawa-roli/jak-pobrac-probki-glebowe-i-ile-kosztuje-badanie-gleby,414.html

Skip to content