Skip to content Skip to footer

FANFARO

FANFARO – pszenżyto ozime

Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce

Fanfaro to odmiana wyróżniająca się wysoką wartością pokarmową ziarna, a także tolerancją na zakwaszenie gleby – dobrze plonuje nawet na gorszych stanowiskach. Charakteryzuje się dobrą zimotrwałością – pozwala to na unikniecie strat spowodowanych wymarzaniem. Profil zdrowotnościowy odmiany jest na wysokim poziomie, z powodu odporności na choroby charakterystyczne dla gatunku. Odmiana ta należy do grupy zbóż odpornych na wyleganie, co ułatwia zbiory i ogranicza straty. Odmiana Fanfaro została wpisana do Krajowego Rejestru w 2023 roku.

Skip to content