Skip to content Skip to footer

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt o wielu lat współpracuje z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale podczas imprez wystawienniczych.  W tym roku Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt ma zaszczyt spotkać się z Państwem na V Krajowych Dniach Pola. Tego typu rolnicze spotkania branżowe skupiają wszystkie podmioty związane z hodowlą zwierząt gospodarskich, doradztwem rolniczym, produkcją pasz i maszyn rolniczych. Jest to doskonały czas na wymianę doświadczeń, kontakt z hodowcami i udział w szkoleniach.

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, realizując zadania z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej zwierząt futerkowych i pszczół, współpracuje z liczną grupą hodowców z całej Polski.

V Krajowe Dni Pola, które odbędą się w dniach 14-16 czerwca 2024 r., to czas, kiedy hodowcy współpracujący z KCHZ będą mieli okazję zaprezentować swoje osiągnięcia w pracy hodowlanej.

Zapraszamy na nasze stoisko, na którym zostanie przeprowadzona ocena fenotypu królików w kilkunastu rasach, prezentowanych przez hodowców z województw: podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego. Ocena fenotypu królików zostanie przeprowadzona przez pracowników KCHZ, którzy udzielą również wszystkim zainteresowanym informacji dotyczących prowadzenia oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej zwierząt futerkowych i pszczół.

Skip to content