Skip to content Skip to footer

Lasy Państwowe

       W trakcie V Krajowych Dni Pola Boguchwała 2024 Nadleśnictwo Strzyżów będzie reprezentować Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – jednostkę organizacyjną istniejącą od 100 lat, która w imieniu Skarbu Państwa zarządza w Polsce lasami o powierzchni 7,3 mln ha.

       Lasy Państwowe gospodarują lasami w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, co pozwala osiągać różnorodne korzyści przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne wynikające z funkcji lasów. Zapewniamy wzrost zasobów leśnych i ochronę różnorodności biologicznej lasów stanowiących miejsce życia dla 65% wszystkich gatunków roślin i zwierząt występujących w Polsce. W Lasach Państwowych realizowane są programy ochrony gatunków mające na celu ich zachowanie, m.in. żubra, rybołowa, żółwia błotnego, głuszca i cietrzewia. Jesteśmy dostawcą certyfikowanego surowca odnawialnego – drewna. Tworzymy setki tysięcy miejsc pracy dla osób zatrudnionych w Lasach Państwowych oraz związanych z sektorem leśno-drzewnym wspierając tym samym rozwój społeczno-gospodarczy kraju. W swoich działaniach opieramy się na badaniach naukowych, doświadczeniu poprzedników i rzetelnych prognozach, aby zachować lasy dla przyszłych pokoleń w jak najlepszym stanie, co ma istotne znaczenie w dobie zmieniającego się klimatu. Nieustannie dążymy do łączenia celów ekonomicznych i środowiskowych przy jednoczesnym spełnianiu rosnących oczekiwań społecznych wobec lasów. Promujemy turystykę i rekreację, udostępniamy lasy społeczeństwu budując parkingi leśne, ścieżki dydaktyczne, szlaki rowerowe i konne oraz pola biwakowe. Promujemy zdrową żywność z polskich lasów (dziczyzny, miodów oraz płodów runa leśnego) pod stworzoną i wprowadzoną na rynek marką „Dobre z Lasu”. Wspieramy lokalne społeczności realizując inwestycje infrastrukturalne wspólnie z jednostkami samorządowymi przyczyniając się m.in. do poprawy stanu dróg.

       W trakcie V Krajowych Dni Pola Boguchwała 2024 Nadleśnictwo Strzyżów wspólnie z innymi nadleśnictwami zorganizuje stoisko promocyjno-edukacyjne prezentując wybrane zagadnienia związane z prowadzoną gospodarką leśną oraz zadaniami realizowanymi w lasach. Będą to: hodowla lasu (od nasionka do sadzonki), pozyskanie drewna w lasach (prezentacja sprzętu) oraz przykłady zastosowania drewna w codziennym życiu (prezentacja przedmiotów z drewna). Ponadto, w trakcie wydarzenia promować będziemy markę „Dobre z Lasu” prezentując przykładowe produkty i organizując punkt degustacyjny. Ofertę Nadleśnictw uzupełnią konkursy i quizy przyrodnicze dla uczestników wydarzenia oraz wydawnictwa promocyjno-edukacyjne.

Galeria

Skip to content