Skip to content Skip to footer

MEDALION

MEDALION – pszenżyto ozime

Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce

Medalion to odmiana posiadająca grube ziarno, bardzo dobrze wyrównane. Charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością oraz odpornością na wyleganie, a także choroby charakterystyczne dla gatunku, co minimalizuje ryzyko strat spowodowanych przez infekcje grzybowe, a także inne patogeny. Odmiana została wpisana do Rejestru Krajowego w 2020 roku.

Skip to content