Skip to content Skip to footer

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie od 25 lat bierze czynny udział w Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych organizowanej przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Również w tym roku wyraża chęć uczestnictwa w XXV Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych odbywającej się w dniach 15-16 czerwca 2024 r. podczas V Krajowych Dni Pola Boguchwała 2024.

Jako swój wkład w organizację tego wyjątkowego wydarzenia Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie zaplanował szereg atrakcji związanych z hodowlą koni. Odbędzie się między innymi Czempionat Hodowlany Klaczy rasy małopolskiej oraz ocena i prezentacja klaczy w rasie: szlachetnej półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski, kuc wierzchowy. Zaplanowane są pokazy pielęgnacji kopyt końskich – rozczyszczania i korekcji a także pokaz tradycyjnej pracy zaprzęgu jedno i dwukonnego w uprawie ziemi. Oprócz tego podczas XXV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych będzie można uzyskać informacje dotyczące hodowli koni oraz zadań, które realizuje OZHK, a więc m. in.:

  • szkolenie hodowców w terenie,
  • zebrania informacyjne dla członków związku i odprawy z właścicielami ogierów,
  • organizacja wystaw, pokazów i czempionatów koni różnych ras,
  • propagowanie chowu i hodowli koni związanej z różnymi formami ich użytkowania przy okazji imprez plenerowych oraz we współpracy z samorządami i instytucjami rolniczymi,
  • obsługa hodowców uczestniczących w Programach Ochrony Zasobów Genetycznych.

Istotnym zadaniem, które realizuje OZHK w Rzeszowie na podstawie Ustawy o Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt z 2 kwietnia 2004 r. (znowelizowanej 4 listopada 2022r.) jest powszechna identyfikacja koni, zaopatrywanie ich w dokumenty zwane paszportami koniowatych. Oprócz Bazy PZHK obecnie Komputerową Bazę Zwierząt Lądowych w tym Koniowatych prowadzi ARiMR i tam należy zgłaszać wszystkie posiadane i nabywane konie w ramach systemu IRZ Plus, w tym takie zdarzenia jak: zgłoszenie urodzenia źrebięcia, rejestrowanie posiadanych konie oraz dokonywanie przemieszczeń z i do nowej siedziby. W chwili obecnej pogłowie koni w województwie zidentyfikowane zostało praktycznie w 100%. Wszyscy właściciele koni, którzy zgłosili konie do rejestru otrzymali paszporty. Jest to obowiązkowy dokument który spoczywa na właścicielach i posiadaczach wszystkich Koniowatych (konie, osły i ich krzyżówki), stacjonujących w danej siedzibie oraz przemieszczanych w powszechnym obrocie.

Pierwsze formy zrzeszania się hodowców koni na Podkarpaciu miały miejsce już w 1956 roku. W obecnej nazwie Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie funkcjonuje od 1982 roku. Posiadając osobowość prawną jest sfederowany w Polskim Związku Hodowców Koni w Warszawie wśród 23 okręgowych, wojewódzkich i rasowych związków hodowców koni w Polsce. Działa na terenie 21 powiatów województwa Podkarpackiego. Wykonuje zadania ustawowe w oparciu o programy hodowlane dla 10 ras koni, dla których w Polsce prowadzone są księgi koni zarodowych i rejestrów. Tymi rasami są: małopolska, wielkopolska, polski koń sportowy, śląska, polski koń zimnokrwisty, arden polski, huculska, konik polski, kuc wierzchowy, kuce i konie małe. Do podstawowych zadań hodowlanych Związku należą: selekcja i przegląd klaczy oraz ogierów wpisanych do Ksiąg i Rejestrów, wpis do ksiąg ogierów i klaczy młodych, ocena sysaków, selekcja młodzieży 1 i 2 letniej, wstępne i zasadnicze próby dzielności.

 Marek Gibała

 Dyrektor OZHK w Rzeszowie

Galeria

Skip to content