Skip to content Skip to footer

Podkarpacki Związek Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka w Rzeszowie

       Podkarpacki Związek Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka w Rzeszowie zajmuje się promowaniem hodowli bydła mlecznego, zwiększaniem stad ocenianych na terenie województwa podkarpackiego, propaguje ocenę wartości użytkowej bydła mlecznego, promuje spożycie wyrobów mlecznych.

       Prace Związku polegają również na reprezentowaniu interesów swoich członków, Prezes Związku bierze udział w pracach Zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie. Członkowie Związku uczestniczą we współorganizowanych z PFHBIPM szkoleniach i warsztatach dotyczących hodowli i produkcji mleka.

       Podkarpacki Związek Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka od wielu lat wspólnie z Polską Federacją Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka współorganizuje pokazy bydła mlecznego podczas Regionalnych Wystaw Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale. Podczas tegorocznej Wystawy, która odbędzie się w ramach V Krajowych Dni Pola Boguchwała 2024, Zarząd Związku planuje wziąć czynny udział w wytypowaniu hodowców, którzy zaprezentują około 40 sztuk bydła w różnych rasach, a także w ocenie i wyborze najlepszych sztuk w swoich kategoriach.

       Uczestnicząc w tym wydarzeniu, Podkarpacki Związek Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka przyczynia się do promocji dorobku hodowlanego bydła mlecznego.

Galeria

Skip to content