Skip to content Skip to footer

POLO

POLO – pszenżyto ozime

Hodowca: Danko Hodowla Roślin

Dystrybutor: Hodowla Roślin Smolice

Polo to odmiana pszenżyta ozimego charakteryzująca się wysokim poziomem plonowania. Posiada bardzo dobre właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno – glebowych. Posiada bardzo dobry profil zdrowotnościowy – charakteryzuje się dobrą odpornością na wszystkie badane jednostki chorobowe. Charakteryzuje się dobrą zimotrwałością. Ponadto jest to odmiana o średniej długości słomy i dobrej odporności na wyleganie. Odmiana została wpisana do Krajowego Rejestru w 2023 roku.

Skip to content