Skip to content Skip to footer

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka to reprezentant środowiska hodowców bydła i producentów mleka w Polsce.  Głównymi zadaniami PFHBIPM są:

 • prowadzenie oceny wartości użytkowej bydła mlecznego i mięsno-mlecznego lub hodowlanej,
 • prowadzenie ksiąg bydła i dokumentacji hodowlanej wg obowiązujących przepisów,
 • prowadzenie laboratoriów oceny mleka,
 • publikowanie wyników oceny wartości użytkowej lub hodowlanej bydła,
 • prowadzenie systemu informatycznego dla potrzeb oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła,
 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej oraz wydawanie odpowiednich zaświadczeń w tym zakresie,
 • organizowanie działalności zapewniającej wdrażanie nowoczesnych metod w dziedzinie hodowli bydła i produkcji mleka,
 • opracowywanie i realizację regionalnych i krajowych programów hodowlanych.
 • organizację wystaw, pokazów oraz seminariów,
 • dokonywanie na zlecenie hodowców selekcji w ocenianych stadach, wyrażanie zaleceń dotyczących remontu stada, doboru hodowlanego i klasyfikacji bydła,
 • wykorzystywanie dotacji na postęp biologiczny w programach zaakceptowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • prowadzenie działalności handlowej i usługowej w zakresie oceny jakości mleka,
 • prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej,
 • genotypowanie zwierząt.

W strukturach PFHBIPM zrzeszeni są hodowcy, którzy tworzą Związki Hodowców Bydła. Na Podkarpaciu funkcjonują  dwa Związki – Podkarpacki Związek Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka w Rzeszowie oraz Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego w Odrzechowej.

Wspólnie podejmujemy działania na rzecz hodowli bydła i produkcji mleka 

Co roku jako współorganizatorzy odpowiadamy za pokaz bydła mlecznego w ramach Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale. W tegorocznej  Wystawie organizowanej w ramach V Krajowych Dni Pola  weźmie udział 20 hodowców z Podkarpacia, którzy zaprezentują na ringu około 40 sztuk bydła mlecznego w różnych rasach.  Będzie to okazja do pokazania dorobku hodowlanego.  Podczas wyceny zostaną wybrane najlepsze sztuki w swoich kategoriach.

Skip to content