Skip to content Skip to footer

Polski Związek Hodowców Alpak

Polski Związek Hodowców Alpak został założony w 2012 roku, w celu integracji i wsparcia hodowców alpak w Polsce. Obecnie zrzesza ponad 300 polskich hodowców, pasjonatów i właścicieli alpak.

Organizacja koncentruje się na popularyzacji alpak w kraju oraz rozwijaniu standardów hodowlanych, kładąc nacisk na dobrostan i pracę nad podnoszeniem jakości genetycznej. PZHA angażuje się w edukację w zakresie opieki nad alpakami, rozwijania programu hodowlanego i oceny jakości włókna. Organizuje różnorodne wydarzenia, tj.: pokazy, wystawy, szkolenia, wykłady, aby umożliwić hodowcom wymianę doświadczeń i budowanie silnej społeczności związanej z hodowlą alpak. Współpracuje z ekspertami w kraju i zagranicą. Prowadzi rejestr alpak od 2017 roku. Promuje alpaki w rolnictwie, jako ciekawą alternatywę dla innych hodowli. Rozpowszechnia wiedzę na temat włókna alpak, jego walorów, możliwości jego przetwarzania i zbytu. Popularyzuje wiedzę na temat alpakoterapii i wykorzystania alpak w agroturystyce i rekreacji.

Polski Związek Hodowców Alpak stawia na współpracę między hodowcami, wymianę doświadczeń oraz rozwój tej branży w całej Polsce.

 Związek dzięki współpracy z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, od wielu lat bierze udział w cyklicznych imprezach organizowanych przez Ośrodek.

Galeria

Skip to content