Skip to content Skip to footer

PROBUS

PROBUS – pszenżyto ozime

Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce

Probus to krótkosłoma odmiana pszenżyta ozimego. Plonuje na wysokim poziomie. Odmianę wyróżnia doskonała odporność na wyleganie oraz mrozy. Wykazuje odporność na choroby  zbóż, szczególnie na fuzariozę kłosów. Odmiana ta może być uprawiana na większości stanowisk, ma niskie wymagania glebowe. Rośliny odmiany są odporne na wyleganie, dzięki czemu zachowują pionową postawę.

Skip to content