Skip to content Skip to footer

PRODUZENT

PRODUZENT – pszenica ozima

Hodowca: Saaten – Union

Dystrybutor: Wronkowski

Produzent to odmiana, która wysoko i stabilnie plonuje. Charakteryzuje się świetną zdolnością krzewienia, co wzmaga tolerancję na opóźniony siew. Odmiana dobrze sprawuje się w monokulturowej uprawie. Profil zdrowotności odmiany jest na wysokim poziomie – jest odporna m.in. na fuzariozę kłosów. Cechuje się wysoką zimotrwałością. Dobrze reaguje na regulatory wzrostu. Rośliny są bardzo sztywne, odporne na wyleganie.

Skip to content