Skip to content Skip to footer

Strefa Rozwoju Obszarów Wiejskich

                  Wiodącym celem działania państwowego doradztwa rolniczego jest z jednej strony niesienie pomocy w tworzeniu nowoczesnych organizmów gospodarczych działających w obszarze produkcji i przetwórstwa rolnego, które sprostają wyzwaniom gospodarki rynkowej, z drugiej zaś prowadzenie działalności chroniącej dziedzictwo kulturowe wsi oraz wdrażanie inicjatyw przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.

                    Strefa Rozwoju Obszarów Wiejskich przybliży zwiedzającym działalność obejmującą obszar tematyczny dotyczący wszelkich zagadnień dotyczących życia wsi nie związanych bezpośrednio z działalnością stricte rolniczą. Do zagadnień tych należą przedsięwzięcia promujące dziedzictwo kulturowe i tradycje polskiej wsi, ale również działania wspomagające proces dywersyfikacji dochodów ludności wsi i pomoc w procesie promowania zawodów pozarolniczych.

                    W tym miejscu zostaną zaprezentowane różne formy działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich, do których należy działalność gospodarcza firm i mieszkańców obszarów wiejskich, agroturystyka, małe przetwórstwo, działalność Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń, spółdzielni i innych inicjatyw, którym pomagamy w promocji i pozyskiwaniu wsparcia w ramach dostępnych funduszy pomocowych.

                    W ramach tej strefy będzie można zapoznać się również z działaniami na rzecz promowania i kultywowania tradycji i dziedzictwa polskiej wsi, których przykłady zostaną zaprezentowane w postaci ekspozycji gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, w tym stoisk Kół Gospodyń Wiejskich, które wykorzystując elementy folkloru i tradycji wskażą innowacyjne sposoby prowadzenia różnych form przedsiębiorczości.

W programie przewiduje się również organizację tematycznych konkursów, m.in.    

– „Najlepszy produkt podkarpacki” – promujący potrawy tradycyjnej podkarpackiej kuchni wiejskiej;

-,,Wojewódzkie Mistrzostwa wiedzy z zakresu techniki rolniczej, obsługi maszyn i rozpoznawania agrofagów” – którego celem jest ugruntowanie wśród uczniów szkół rolniczych wiedzy w zakresie agrotechniki stosowanej we współczesnym rolnictwie i wyróżnienie wykazujących się najwyższym poziomem wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych w zakresie wiedzy agrotechnicznej i obsługi maszyn poprzez przyznanie tytułów Mistrza oraz Wicemistrzów;

-„Tradycyjne prace w gospodarstwie wiejskim” – którego celem jest pokazanie prac wykonywanych ręcznie związanych z prowadzeniem dawnego tradycyjnego gospodarstwa rolnego, w którym nie stosowano urządzeń zasilanych energią elektryczną;  

        Zapraszamy do odwiedzenia Strefy Rozwoju Obszarów Wiejskich podczas V Krajowych Dni Pola.

Galeria

Skip to content