Skip to content Skip to footer

SU FAVONIUS

SU FAVONIUS – pszenżyto ozime

Hodowca: Saaten – Union

Dystrybutor: Top Farms Agro

SU Favonius to odmiana charakteryzująca się wysokim plonowaniem. Odmiana bardzo dobrze plonuje na gorszych stanowiskach – ma podwyższoną tolerancję na niskie pH gleby. Rośliny są średniej wysokości, odporne na wyleganie. Profil zdrowotnościowy odmiany jest na wysokim poziomie – ponadprzeciętna odporność na pleść śniegową, a także bardzo dobra na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, rynchosporiozę, septoriozę plew oraz fuzariozę kłosów. Do Rejestru Krajowego odmiana została wpisana w 2022 roku.

Skip to content