Skip to content Skip to footer

Szkolenie dotyczące doboru odmian roślin rolniczych na 2024 rok oraz ocena stanu roślin po zimie na polu doświadczalnym.

W dniu 21 lutego 2024 roku w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się szkolenie dla naszych pracowników. Podczas szkolenia omówiono dobór odmian zbóż, rzepaku oraz soi na podstawie wyników z Pola Doświadczalnego. Przedstawiono analizę wyników z przeprowadzonych doświadczeń w 2023 roku, uwzględniając wysokość plonowania odmian oraz zastosowane środki ochrony roślin i technologię uprawy. Drugą część szkolenia poświęcono doborowi odmian do gospodarstw na terenie województwa podkarpackiego, wykorzystując wyniki z stacji doświadczalnych, takich jak Przecław, Nowy Lubliniec, Skołoszów oraz Dukla, prowadzących badania na różnych typach gleb. W ramach praktycznej części szkolenia uczestnicy mieli możliwość obserwacji rozwoju wegetacji oraz stopnia jej zawansowania w uprawach jęczmienia ozimego, pszenicy ozimej i rzepaku na Polu Doświadczalnym. Porównano również technologie uprawy strip Till i orkową, zwracając uwagę na zauważalne różnice po przeziowaniu roślin.

Galeria

Skip to content