Skip to content Skip to footer

POLE DOŚWIADCZALNE PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BOGUCHWALE

       Pole doświadczalne Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego mieści się przy ul. Technicznej 4 w Boguchwale. Zostało założone w 1974 roku. Obecnie jest to jedno z nielicznych miejsc w Polsce, które stanowi teren praktycznego szkolenia rolników, producentów rolniczych, pszczelarzy, doradców, a także uczniów szkół rolniczych oraz studentów.

       Pole doświadczalne zajmuje powierzchnię 18,83 ha, grunty orne stanowią 17,94 ha terenu. Położone są one na glebach klas I, II i III a – zaliczanych do kompleksu pszennego dobrego. Analizy chemiczne gleby wskazują na wysoką zawartość fosforu i potasu oraz średnią zawartość magnezu. Odczyn gleby jest lekko kwaśny, zbliżony do obojętnego.

       Prowadzone doświadczenia wynikają z aktualnego zapotrzebowania praktyki rolniczej w województwie podkarpackim, a także potrzeb instytucji badawczych w Polsce.

       Na polu doświadczalnym w sezonie wegetacyjnym 2023/2024 znacznie przeważają doświadczenia na zbożach ozimych. Prowadzone są badania w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) na zbożach ozimych: pszenicy, jęczmieniu oraz pszenżycie, zbożach jarych – pszenicy, a także bobiku oraz konopi włóknistej. Prowadzone są doświadczenia nawozowe we współpracy z producentami środków ochrony roślin, nawozów mineralnych oraz ich dystrybutorami. Doświadczenia kolekcyjne na odmianach prowadzone są zarówno na zbożach ozimych, jak i jarych, ziemniakach, roślinach bobowatych, mieszankach traw, rzepaku ozimym, a także kukurydzy. Na polu doświadczalnym znajdują się także doświadczenia łanowe, w których wykorzystywane są różne innowacyjne technologie uprawy.

       Dużym wsparciem w prowadzeniu badań są instytuty badawcze. Już od kilku lat prężnie współpracujemy z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB Oddział w Młochowie, Instytutem Ochrony Roślin – PIB, Instytutem Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach, Uniwersytetem Rzeszowskim, a także Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

       Na polu doświadczalnym znajduje się także kolekcja ziół i roślin miododajnych, która została założona pod koniec lat 90. XX wieku. To kolekcja, która jest sukcesywnie powiększana i obecnie liczy ponad 60 gatunków. Jest ogólnie dostępna od wiosny do jesieni i odwiedzać ja mogą wszyscy zainteresowani zielarstwem. Na wyróżnienie w kolekcji zasługują rośliny aromatyczne, czyli przede wszystkim bogate w olejki eteryczne oraz gatunki o właściwościach adaptogennych. Do pierwszej grupy należą m.in. oregano, lebiodka, mięta, kocimiętka, cząber, tymianek, szałwia; do drugiej: różeniec górski, jeżówka purpurowa i szczodrak krokoszowy. Dodatkowo do kolekcji włączone zostały niektóre polskie rośliny dzikorosnące, które mają szansę w najbliższym czasie być wprowadzone do szerszej uprawy, a mianowicie: pierwiosnka lekarska, przewrotnik, wiązówka bulwkowa, bukwica lekarska oraz wyselekcjonowane w SGGW w Warszawie klony pokrzywy zwyczajnej. Kolekcja ziół i roślin miododajnych stanowi wspaniałą bazę dydaktyczną.

       W 2023 r. pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we współpracy z pracownikami Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW w Warszawie podjęli badania nad wdrażaniem do uprawy w warunkach podgórskich niektórych roślin leczniczych i przyprawowych w systemie produkcji ekologicznej. Prace te dotyczą bardzo interesujących z punktu widzenia potrzeb rynkowych gatunków, takich jak: tymianek właściwy, cząber górski, oregano greckie, różeniec górski, bukwica lekarska oraz pokrzywa zwyczajna.

       Na polu doświadczalnym znajduje się pokazowa kolekcja z najnowszymi odmianami roślin jagodowych, która została założona w 2021 r. W kolekcji znajduje się jedna odmiana jeżyny oraz trzy odmiany maliny – zostały wyhodowane przez firmę Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o.:

  • malina o czerwonych owocach – Delniwa,
  • malina o żółtopomarańczowych owocach – Promyk,
  • malina o ciemnopurpurowych owocach – Heban.

       W kolekcji znajdują się także trzy odmiany jagody haskap – odmiana Colin, Tomi i Lori, od współpracującego z Ośrodkiem Gospodarstwa Szkółkarskiego Korfanty.

       Na powierzchni 30 arów położony jest sad tradycyjny założony w 2016 r. Znajdują się tam odmiany szlachetne zaszczepione na podkładkach silnie rosnących, charakteryzujących się dużą siłą wzrostu oraz długowiecznością. Drzewa w sadzie tradycyjnym zostały posadzone w rozstawie 5×5 metrów. Figuruje w nim 110 drzew następujących gatunków:

  • 19 odmian jabłoni, które zostały naszczepione na podkładce anto,
  • 5 odmian gruszy,
  • 3 odmiany wiśni,
  • 6 odmian śliw.

        Jabłonie zostały naszczepione w podkładce antonówki. Grusze rosną na podkładce gruszy kaukaskiej, wiśnie na czereśni ptasiej, natomiast śliwy na ałyczy.

Galeria

Skip to content