Skip to content Skip to footer

Strefa Innowacji

              W ramach V Krajowych Dni Pola Boguchwała 2024 specjalnie dla odwiedzających przygotowana zostanie Strefa Innowacji, gdzie będzie można zapoznać się z nowymi technologiami oraz praktykami, które są wykorzystywane w nowoczesnym rolnictwie. To miejsce, w którym będzie można zapoznać się z działaniami na rzecz transferu wiedzy pomiędzy rolnikami, naukowcami i przedsiębiorcami, jak również podmiotami zainteresowanymi innowacyjnością w rolnictwie. Przedstawiony zostanie również jeden ze skutecznych sposobów takiego transferu jakim jest wykorzystanie demonstracji poprzez zaprezentowanie działalności Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych.

              W Strefie Innowacji będą gościli między innymi wybrani członkowie Grup Operacyjnych, które otrzymały dofinansowanie na wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w ramach działania „Współpraca” z Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Działanie „Współpraca” ma na celu wspieranie tworzenia i funkcjonowania Grup Operacyjnych EPI, zrzeszających rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, posiadaczy lasów, podmioty doradcze. Uczestnikami Grup EPI mogą być także inne podmioty działające na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, np.: samorządy, organizacje pozarządowe, związki rolnicze itp. Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest: opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, lub nowych, lub znacznie udoskonalonych technologii, lub metod organizacji, lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów.

              Innowacyjne i nowoczesne rozwiązania coraz odważniej wkraczają do polskiego rolnictwa. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zachęca podkarpackich rolników i przetwórców do korzystania z tych rozwiązań i współpracuje we wdrażaniu ich w procesach działalności operacyjnej tych podmiotów. 

              Zapraszamy do odwiedzenia Strefy Innowacji podczas V Krajowych Dni Pola.

Galeria

Skip to content