Skip to content Skip to footer

Strefa Miasteczko Bazarkowe

       MIASTECZKO BAZARKOWE będzie miejscem przeznaczonym do prowadzenia sprzedaży bezpośredniej ostatecznemu konsumentowi przez rolników, a także bezpośrednich wytwórców produktów rolnych, produktów przetwórstwa i rzemiosła wykorzystujących surowce pochodzące z gospodarstw działających na terenie województwa podkarpackiego. Celem będzie popularyzacja proinnowacyjnych postaw opartych na krótkich łańcuchach dostaw.

       Strefę tą będą tworzyć rolnicy, przedsiębiorcy, producenci oraz przetwórcy żywności, twórcy ludowi, którzy z pasją wytwarzają wysokiej jakości produkty regionalne. Zwiedzający będą mieli okazję poznać niezwykłe walory smakowe produktów żywnościowych wytwarzanych w podkarpackich gospodarstwach, ale także piękno wyrobów rękodzieła ludowego.

       MIASTECZKO BAZARKOWE pozwoli na bezpośredni kontakt producentów i konsumentów będących  m.in. rolnikami prezentującymi swoje produkty, w wyniku czego możliwe będzie nawiązanie bezpośrednich, osobistych relacji, kontaktów między rolnikami, przetwórcami żywności i konsumentami.

MIASTECZKO BAZARKOWE będzie miejscem do:

  • Promocji i działań związanych ze skróceniem łańcuchów dostaw,
  • Wymiany zawodowych doświadczeń pomiędzy wystawcami,
  • Poruszenia tematu marketingu w sprzedaży produktów rolnych,
  • Nawiązania nowych znajomości oraz podjęcia dyskusji nad tworzeniem rozpoznawalnej marki,
  • Wykorzystywania Social mediów jako narzędzi promocji rodzimych producentów.

Galeria

Skip to content